Електромагнитни вентили за газ (Директива 90/396/EC)

Facebook Twitter LinkedIn
Електромагнитни клапани за ниско налягане с основно приложение в битовото и индустриалното газоснабдяване. ATEX Zone 2-22, IP65