Демпфериране

Демпфериращите продукти на ACE превръщат кинетичната енергия в топлинна. Това прави машините по-бързи, по-тихи, по-здрави, по-леки и по тези причини по-конкурентни и по-изгодни.