Системи за печатната промишленост

Facebook Twitter LinkedIn
Опитът и производственият капацитет на Vuototecnica създадоха отдел, специално посветен на сектора на графиката и печата.

Това направление включва инженеринг и услуги, включващи иновативни и изгодни технически решения от всяка гледна точка: производителност, надеждност и оперативна икономичност.

Системите за печатната промишленост включва продукти в три основни направления:

1. Пневматични помпи и вакуум помпи

Това ново поколение многофункционални помпи с множество ижектори (многостепенни) могат да засмукват или нагнетяват според нуждите и представляват истинска еволюция в сравнение с конвенционалните ротационно-пластинчати помпи.

2. Вакуум цилиндри

Вендузите се монтират на специални отвори по корпуса и след генериране на вакуум бързо влизат в контакт с обекта и автоматично го повдигат, задържайки го до изключване на вакуума.

3. Вендузи

Предлагат се в голямо разнообразие от форми и размери, за да гарантират бързо и безопасно захващане като могат да бъдат изработени от естествен каучук, нитрил или маслоустойчива гума, силикон, витон, полиуретан и други материали.