Пропорционални регулатори

Facebook Twitter LinkedIn
Пропорционалните технологии, което включва редица различни методи на контрол в зависимост от търсения резултат, позволяват да се надхвърлят възможностите за опериране на традиционната пневматика.

Настоящата серия продукти, разработени при използавне на прпорционални технологии за управление на дебит, налягане или позициониране, са предназначени за оптимизиране на бързи и прецизни процеси.

Гамата задоволява основни изисквания към подобни приложения от гледна точка на габарити, дебит и скорост на реакция. Има и възможност за поръчка на специални изпълнения според конкретно задание.