Държачи серии NPM и NPR

Серия NPM и NPR са плунжерни пружинни държачи, които се използват за компенсиране значителна разлика във височините на повърхностите.

Също така пружината осигурява плавен допир до повърхността, без да е необходимо сложно управление при автоматизираните системи, което е особено важно при крехки или податливи на деформация детайли.

Предлаганите модели са с присъединителни размери M3, M5, G1/8, G1/4 и дължина на хода от 5 до 75 mm. Налична е и версия осигурена срещу превъртане (версия NPR).

PDF ENG.3.4.10.pdf PDF DEU.3.4.10.pdf PDF SPA.3.4.10.pdf PDF FRA.3.4.10.pdf PDF ITA.3.4.10.pdf
Снимка
Код
Описание
Присъединителен размер
Ход
Държач пружинен
Държач пружинен
M3
5 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
M5
5 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
M5
10 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
M5
20 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
G1/4
25 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
G1/4
50 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
G1/4
75 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
G1/8
15 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
G1/8
25 mm
Държач пружинен
Държач пружинен
G1/8
50 mm
Държач за вендуза
Държач за вендуза
M3
5 mm
Държач за вендуза
Държач за вендуза
M5
5 mm
Държач за вендуза
Държач за вендуза
M5
10 mm
Държач за вендуза
Държач за вендуза
M5
20 mm
Държач за вендуза
Държач за вендуза
G1/4
25 mm
Държач за вендуза
Държач за вендуза
G1/4
75 mm
Държач за вендуза
Държач за вендуза
G1/8
15 mm
Държач за вендуза
Държач за вендуза
G1/8
50 mm