Държачи серии NPM и NPR

Серия NPM и NPR са плунжерни пружинни държачи, които се използват за компенсиране значителна разлика във височините на повърхностите.

Също така пружината осигурява плавен допир до повърхността, без да е необходимо сложно управление при автоматизираните системи, което е особено важно при крехки или податливи на деформация детайли.

Предлаганите модели са с присъединителни размери M3, M5, G1/8, G1/4 и дължина на хода от 5 до 75 mm. Налична е и версия осигурена срещу превъртане.

PDF ENG.3.4.10.pdf PDF DEU.3.4.10.pdf PDF SPA.3.4.10.pdf PDF FRA.3.4.10.pdf PDF ITA.3.4.10.pdf