Вертикални хващачи серия RPGA

Серия RPGA гарантират силен и сигурен захват благодарение на 20 mm бутало и директния пренос на усилието от буталото към пръстите.

Техническите характеристики на RPGA са специално подходящи за изваждане на детайли от леярските форми. Повърхностната обработка на метални детайли от тази серия ги прави изключително устойчиви на износване.

Предлагат се в следните варианти: прави пръсти, извити пръсти, къси пръсти, плоски пръсти със слот за индуктивен датчик, извити пръсти със слот за индуктивен датчик.

Технически параметри

Тип на конструкцията
ъглов хващач
Функция / схема
еднодействащ, нормално отворен
Размер
20 mm
Работно налягане
2.5 bar ÷ 8 bar
Работна температура
0°C ÷ 60°C
Максимална работна честота
2.5 Hz
Тегло [g]
120 g (модели A и B); 125 g (модели C, D, E)
Смазване
не се изисква
Флуид
филтриран въздух без омасляване
PDF ENG.3.1.35.pdf PDF DEU.3.1.35.pdf PDF SPA.3.1.35.pdf PDF FRA.3.1.35.pdf PDF ITA.3.1.35.pdf