Хващачи

Хващачите и вакуумните компоненти се прадлагат в гама от различни версии и размери, и са проектирани да посрещнат пазарните изисквания, включително миниатюризация, гъвкавост и адаптивност.

Всички компоненти са оптимизирани от гледна точка на размери и тегло за да се улесни интегрирането им и в по-сложни системи, от опростени портални манипулатори до антропоморфни и колаборативни роботи.

Широката гама позволява да се намери най-доброто решение за всяко конкретно приложение в областта на роботизираните манипулатори, товаро-разтоварните дейности, монтажните линии, както и комплексните решения на Индустрия 4.0