Управления BOGE

Възползвайте се от "интелигентен" сгъстен въздух с управленията от фамилията Airtelligence на BOGE.

Модерни, енергийно ефективни системи за сгъстен въздух, както и индивидуален анализ на компресорни инсталации,

могат да доведат до потенциални спестявания на разходи за електроенергия от 30 до 50 процента.

Чрез използването на възможностите за подобряване на ефективността на вашите системи за сгъстен въздух, може да осигурите намаляване на разходите в дългосрочен план,

с бърза възвръщаемост на инвестицията при споменатата структура на разходите.