Управления за компресори и компресорни станции

По време на експлоатационния период на един компресор или компресорна станция, 80% от генерираните разходи са за консумираната електроенергия.

Поради този факт, една компресорна инсталация с най-ефективни параметри и конфигурация е от безценна помощ за увеличаване на приходите на една компания.

ЛД ООД предлага решения за ефективно управление на няколко компресора, включително и такива на ралични производители.

Използването на общо управление е препоръчително за оптимизирането на работата на една компресорна станция, като намалява до минимум ненужната работа на машините на празен ход.

Тези иновативни устройства за управление на компресорни инсталации гарантират максимална ефективност при производството на сгъстен въздух и намаляването на свързаните с това разходи.