Системи за съхранение и аксесоари

Системи за съхранение на газове на модулен принцип, за висока надеждност и ефективност на производството.

Модулният принцип е идеален за разширяване на производството и компресорното оборудване.

Бутилки с обем 50l и 80л, за налягания 330, 365 и 420 bar.

Осигуряват постоянен във времето дебит на газове и предотвратяват пулсации в налягането.

Бутилките отговарят на Европейската Директива за оборудване (PED) 2014/68/EU и са проектирани за стационарни приложения.