Дистрибуция на въздух и газ

Аксесоари за разпределение на вуздух и газове:

Станции за редуциране на високо налягане, контролни панели за GIT (Gas injection technology),

Автоматични селектори за бързо пълнене на бутилки едновременно от буфер и от самия компресор.

GIT - технически процес за инжектиране на азот в ядрото на пластмасов детайл при екстрдуране.

Увеличава качеството на изделията и техния живот, намалени разходи за материал.