Подавателни единици (шейни) и шпиндели по ISO30, ISO40, ISO50 и специални шпнинделни групи

Facebook Twitter LinkedIn
Модулите, производство на фирма EUROMA, дават възможност за изграждане на специализирани агрегатни машини за конкретно приложение, както и за увеличаване функционалността на вече съществуващо оборудване. Техническият отдел на фирмата, въз основа на п

http://www.euromamacchine.com/home.aspx