Генератори за азот и кислород

Азот и кислород генераторите извличат азота/кислорода от околния въздух, отделяйки го от другите газове чрез Pressure Swing Adsorption (PSA) технология.

Първата стъпка от този процес е сгъстеният въздух да бъде филтриран през комбинация от филтри и колона активен въглен, с цел премахване на прах, остатъчни маслени аерозоли и вода.

При азот генераторите пречистеният въздух се насочва към едната от двете колони, които са запълнени със силно пориозно вещество (CMS), което абсорбира различните газови молекули като въглеродния двуокис и остатъчната влага, отделяйки от тях азотните.

Процесът PSA при кислород генераторите е идентичен с този при азот генераторите, като единствено пориозното вещество (CSM) e zameneno s (MS), което отделя кисородните молекули.