Адсорбционни изсушители

Адсорбционните изсушители отделят влагата от сгъстения въздух, като по този начин намаляват точката на оросяване. Конструкцията им се състои от две колони, запълнени с активно вещество, вентили, управление и манометри, сглобени в общ корпус.

Изсушителите задължително трябва да бъдат оборудвани с филтри, с подходяща степен на филтрация.

Адсорбирането на влагата се случва в едната от колоните, която е под налягане, докато другата колона се регенерира. Когато първата колона е достатъчно наситена с влага, процесът се прехвърля към втората колона без загуба на налягне.

Адсорбционните изсушители са разпределени в различни серии, в зависимост от работния им капацитет и начина, по който се регенерира актвиното вещество.