Пневматика

Facebook Twitter LinkedIn
Широка гама от пневматични компоненти - въздухоподготвителни групи, цилиндри, вентили и вентилни острови, пропорционални вентили, дросели, фитинги, шлаух, вакуумтехника.

CAMOZZI Италия е водещ производител на пневматични компоненти в света и най-големият в Италия, основана през 1964 г. В сферата на автоматизацията разполага с капацитет, гъвкавост и възможности да предложи цялостни решения по конкректно задание.

CAMOZZI непрекъснато разширява и усъвършенства производствената си гама.