Компресори за високо налягане /BAUER/

BAUER Kompressoren, Германия са индустриални компресори с въздушно и водно охлаждане за високо налягане за въздух и газове – аргон, хелий, азот, природен газ и метан (CNG).

Максимално налягане - 550 bar

Максимален дебит - 23 400 l/min

Максимална мощност - 315 kW