Пластинчати компресори Mattei

Facebook Twitter LinkedIn
Основни характеристики на ротационно – пластинчатата технология на компресори за сгъстен въздух MATTEI:

• Висока енергийна ефективност и висока производителност;

•Ниски разходи за експлоатация;

•Надеждност;

•По-дълъг живот на винтовата двойка;

•Ниски обороти на въртене на компресиращата единица.