Винтови и пластинчати компресори с маслено впръскване