Индустриални лепила

LOXEAL, Италия – широка гама високотехнологични индустриални лепила и уплътнители – анаеробни, цианоакрилатни, епоксидни, структорно-акрилни, UV-втвърдяващи, полиуретанови.

Продуктите са сертифицирани в съответствие с директивите в областта на уплътняване на газ, питейна вода и медицински устройства. Системата за качество на компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000.

Продуктите LOXEAL са тествани в лаборатории по качество от цял свят, като са сертифицирани и одобрени за разнообразни специфични приложения. Заради високото си качество са признати и приети за употреба от редица водещи световни компании.