Измерване на дебит

Comac Cal е индустриален производител от Чехия с повече от 20 годишна история,

като интересите на фирмата са в областта на отчитане и измерване на дебит.

Основната дейност включва разработка и производство на измервателни прибори и сензори.

Продуктовата гама обхваща магнитно индуктивни разходомери и датчици за поток.

Компанията разполага със сертифициран център за калибриране.