Измерване на налягане, температура и ниво

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG е водещ световен производител на уреди за измерване на налягане, температура, ниво и калибрираща техника.

Основана през 1946 година в Германия,днес компанията има 6000 висококвалифицирани служители. Заводите в Германия, Швейцария,САЩ, Китай,Индия,Бразилия и ЮАР произвеждат над 40000000 измервателни уреда, които се доставят в повече от 100 страни в света.

В момента се счита, че 350 000 000 измервателни уреда на WIKA са в употреба по света.

http://en-co.wika.de/company_en_co.WIKA?ActiveID=1050