Вода в екструдиращи инсталации

Възлите в екструдиращите линии за метал работят в тежки условия и продължително време, охлаждането се извършва чрез вода. Deublin има разработена серия ротационни съединения именно за тези условия.

http://deublin-catalog.com/category/34-to-112-monoflow-ccm-water-unions