Вода и термомасло до 120°C

Вода и горещо масло с температура до 120°C са често използвани флуиди за подгряване или охлаждане на ротационни детайли в промишленото производство, печатарската и текстилната индустрия и др.

http://www.deublin-catalog.com/category/water-monoflow-unions