Екип

Специалистите в ЛД са обучени и периодично се обучават във фирмите производители, всеки един от тях има задълбочени познания за определени продукти и общи познания за всички предлагани компоненти. При решаване на сложни инженерни проекти ние разчитаме на подкрепата и опита на фирмите, които представляваме и сме в състояние да предложим изпитано решение на високо техническо и технологично ниво.
Към момента екипа ни се състои от 45 служители в различни отдели – търговски, сервизен, логистика, финанси, счетоводство, маркетинг и администрация, а това което обединява всички ни е стремежът да Ви предложим винаги най-доброто решение.

Богдан СтанковУправител
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
E-mail: bstankov@ld-gmbh.com

Стефан Ленер - Управител
E-mail: slenner@ld-gmbh.com

Генчо ЗдравковТърговски директор
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0885 922 126
E-mail: gzdravkov@ld-gmbh.com

Василена СлавчеваМаркетинг мениджър
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0888 706 418
E-mail: vslavcheva@ld-gmbh.com

Мартин КичевПродуктов мениджър - Camozzi Automation,
ODE, Bonomi Group /Valbia, Valpres, RB/,Rizzato, CONFLOW,
PENTAIR /Mecair, GOYEN/, Vuototecnica, Atos 

Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0888 479866
E-mail: mkichev@ld-gmbh.com

Ангел Богданов
Продуктов мениджър Camozzi Automation,
WIKA, DEUBLIN, Firestone, ZEC, ACE

Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0887 518 417
E-mail: abogdanov@ld-gmbh.com

Георги Тотев
Продуктов мениджър Ingersoll Rand, ARO

Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0886 121 003
E-mail: gtotev@ld-gmbh.com

Владимир Георгиев
- Продуктов мениджър BOGE, Mattei,
BAUER,Ceccato, Coax, Leifeld, Schuler, Komage, MAE
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0885 381 909
E-mail: vgeorgiev@ld-gmbh.com


Людмил Николов
Продуктов мениджър Omega Air, LOXEAL 

Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0886 316 901
E-mail: lnikolov@ld-gmbh.com

Анна Карагеоргиева
Продуктов мениджър

Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0886 428 661
E-mail: akarageorgieva@ld-gmbh.com

Юлиан Стоянов – Специалист продажби
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0884 137 312
E-mail: ystoyanov@ld-gmbh.com

Христо Алексиев Ръководител отдел Сервиз
Тел.: 02 926 90 11
Мобилен: 0884 007 490
E-mail: haleksiev@ld-gmbh.com

Антон ШеринСервизен техник
Мобилен: 0882 539 154
E-mail: asherin@ld-gmbh.com

Страхил Николов- Сервизен техник
Мобилен: 0888 520 646
E-mail: sivanov@ld-gmbh.com

Олег Мускичев - Сервизен техник
Мобилен: 0888 326 632
E-mail: omuskichev@ld-gmbh.com

Тодор Вечев - Сервизен техник
Мобилен: 0886 578048
E-mail: tvechev@ld-gmbh.com

Силвия МинчеваМениджър проекти
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0889 728 478
E-mail: smincheva@ld-gmbh.com

Стефана Филипова – Счетоводство и финанси
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
E-mail: accounting@ld-gmbh.com

Габриела Маркова
– Вътрешен контрол
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0886 428 682
E-mail: gmarkova@ld-gmbh.com

Десислава Стаменова– Ръководител отдел Логистика
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0886 428 864
E-mail: dstamenova@ld-gmbh.com

Любомир Лилов – Ръководител централен склад

Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0886 423 993
E-mail: llilov@ld-gmbh.com

Страшимир Овчаров – Логистика
Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0885 935 222
E-mail: sovcharov@ld-gmbh.com

Цветанка Николова
–Логистика

Тел.: 02 926 90 11; 931 97 30
Мобилен: 0886428 711
E-mail: znikolova@ld-gmbh.com


 


Офис Пловдив

Димо Запрянов- Специалист продажби
Тел.: 032 632 515
Мобилен: 0886 122 467
E-mail: dzaprianov@ld-gmbh.com

Станимир Янев - Специалист продажби
Тел.: 032 632 515
Мобилен: 0884 905 953
E-mail: syanev@ld-gmbh.com

Анна Дюлгерова- Специалист продажби
Тел.: 032 632 515
Мобилен: 0882 860 059
E-mail:adulgerova@ld-gmbh.com


Офис Варна

Димитър Керемедчиев- Специалист продажби
Тел.: 052 911 767
Мобилен: 0886 121 834
E-mail: dkeremedchiev@ld-gmbh.com


Офис Шумен
Емил Гочев - Специалист продажби

Тел.: 0884 843 446
E-mail: egochev@ld-gmbh.com


Русе

Антон Градев- Специалист продажби
Мобилен: 0884 074 403
E-mail: agradev@ld-gmbh.com


Плевен

Иво Копев - Специалист продажби
Мобилен: 0886 120 550
E-mail: ikopev@ld-gmbh.com

Стара Загора
Петър Димитров- Специалист продажби
Мобилен: 0886 432 733
E-mail: pdimitrov@ld-gmbh.com


Бургас

Цветослав Сирашки- Специалист продажби
Мобилен: 0882 905 055
E-mail: tsirashki@ld-gmbh.com

Видин
Евгени Асенов - Специалист продажби
Мобилен: 0886 120 345
E-mail: easenov@ld-gmbh.com

Велико Търново
Георги Млеченков - Специалист продажби
Мобилен: 0885 720 323
E-mail: gmlechenkov@ld-gmbh.com

Повече от 20 години екипът ни гради взаимоотношенията си с контрагенти на принципите на дългосрочно сътрудничество, което обуславя задълбочени познания по продуктите на търговските и сервизни специалисти в ЛД.
При обработка на поръчки, фактури за покупка и продажба, за управление на складови наличности и сервизна дейност, за счетоводство, финанси, вътрешна и външна комуникация от 2001 година екипът ни използва ERP система, което позволява да работим като едно цяло, да проследяваме всеки документ или стока, да правим бързи справки и намалява многократно възможностите за грешки при обслужване на Вас - нашите клиенти.
За нашите клиенти офис София е с работно време от 07:30 до 19:30, от понеделник до петък и от 09:00 до 14:00 в събота.