Сертификати

Сертификати и стандарти
  • От 2009 г. ЛД ООД има внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO, като целта е постоянното повишаване на ефикасността и качеството на работа;
  • ЛД ООД е сертифицирано по ISO 9001: 2015.
Ефективни бизнес решения
От 2001 г. ЛД ООД използва ERP система при обработка на поръчки и фактури за покупка и продажба, за управление на складовите наличности и сервизната дейност, за счетоводство и финанси.
От 2012 г. ЛД ООД има внедрена CRM система за ефективно управление на търговската дейност и клиентско обслужване
Клиентски регистър
Посредством внедряването на CRM система ЛД ООД:

  


ТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТИ:
ACE
ARO
Loxeal
COAX
Ceccato
OMEGA Air
BOGE Kompressoren
Camozzi Automation
DEUBLIN
Ingersoll Rand
ODE
WIKA
MATTEI
BAUER Kompressoren