До 55 % по-ниски разходи за електроенергия

18 Март 2022


С постоянната тенденция за нарастване цените на електроенергията, все по-актуален е въпросът за ефективното ѝ използване. В съвременната индустрия компоресорите са едни от най-големите консуматори на електроенергия и именно тяхното управление е от изключителна важност за минимизиране на производствените разходи.
Повече от 50% от използваната електроенергия за производство на сгъстен въздух се счита за загуба:

* свръхкомпресия ~ 25 %

* загуби ~ 25 %

* Неправилна употреба ~ 5 %

* Реално потребление ~ 45 %


  Ефективното управление на компресорната инсталация води до значително намаляване на разходите и икономии на енергия.
Повече от 250 000 лв. са месечните спестявания на клиенти, при които  извършихме обследване и реализирахме мерките за намаляване на консумацията на електроенергия.