Серия MX Safemax от Camozzi automation - Бързо разтоварващи 3/2 вентили с функция за плавен старт

22 Юли 2021
Директива 2006 42/EC – „Машини“ определя стандартите относно изискванията за здраве и безопасност на труда. Серия MX Safemax е проектирана с предпазна функция в съответствие с ISO 13849 - 1 „Безопасност на машините“, която се отнасят до части от системите за управление, свързани с безопасността на оператора при работа. Вентилите разполагат с интегриран датчик за позцията на плунжера и контролират дали системата осигурява бързо разтоварване при аварийна ситуация. Забележка: само предпазният вентил не е достатъчен за да се гарантира предпазната функция, активирането му изисква контролно устройство.


Серия MX Safemax включва и функция плавен старт – постепенно увеличаване на налягането в системата, като едновременно с това запазва предпазната си роля. Вентилът за плавен старт е позициониран преди предпазния вентил, така че не влияе на дебита на изпускане. Компактните размери и конструкцията на компонентите позволяват лесна интеграция със Серия MX2 без необходимост от допълнителни елементи.ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- съответствие с директива 2006/42/CE

- лесна интеграция със Серия MX2

- ефективност (PL) до ниво Е

- интегриран плавен старт.