Ротационни съединения от Deublin – Германия - Онлайн семинар

16 Април 2021
Подобряване на охлаждането в работен режим и защитата на шпиндела при металорежещи машини – спестяване на разходи, повишаване на производителността и увеличаване на възвръщаемост.Присъединете се към нашия 90-минутен онлайн семинар.

 Основни теми:

 1. Компоненти и изисквания за работния процес на охлаждащата течност

2. Настройване на компонентите

3. Влияние на компонентите върху ротационното съединение и охлаждащата функция

 4. Предотвратяване на проникване на охлаждащата течност в шпиндела

 5. Иновации при ротационните съединения с цел защита производителността на шпиндела  

6. Иновации при шпиндела с цел защита производителността на машината.