CS Instruments

CS Instruments
От 2002г. името CS Instruments е синоним за одобрена и иновативна измервателна технология за сгъстен въздух и газове.
Всички продукти без изключение са разработени, произведени и калибрирани в Германия.

-  Измерване точка на оросяване
-  Измерване на дебит
-  Откриване на загуби
-  Сензори за налягане
-  Качество на сгъстен въздух
-  Регистратор на данни
-  Софтуер
-  Измерване на мощност

https://www.cs-instruments.com/