JORC

JORC
JORC - надежден специалист в областта на  кондензоотделяния в сгъстения въздух, сепариране масло /вода и оборудване за контрол на загубите при сгъстен въздух.

Продуктите на JORC могат да бъдат разделени в следните категории:


• Кондензоотделители за сгъстен въздух
• Сепаратори масло / вода за сгъстен въздух
• Оборудване за пестене и контрол на загубите на сгъстен въздух.


https://www.jorc.eu/en