WIKA

WIKA
WIKA – Германия. Манометри и термометри манометричен тип; разделителни мембрани; електроконтактни манометри и термометри; манометри и термометри устойчиви на вибрации. Електронни уреди за измерване на температура и налягане.
Поддържат се складови наличности.
Регулярни доставки.
www.wika.com