BAUER Kompressoren

BAUER Kompressoren
BAUER Kompressoren – Германия. Индустриални компресори  с въздушно и водно охлаждане за високо налягане  за въздух и газове – аргон, хелий, азот, природен газ  и метан(CNG).

Максимално налягане - 550 bar
Максимален дебит - 23 400 l/min
Максимална мощност - 315 kW
Съоръжения, принадлежности  и резервни части.

http://www.bauer-kompressoren.de