Muller CO-AX

Muller CO-AX
Muller CO-AX – Германия – е с петдесет годишна история и е водещ производител на коаксиални вентили и клапи за работни налягания до 500 bar, температури от -255 до +800 град.С. Схеми 2/2 и 3/2 с електрическо или пневматично управление. Клапаните могат да се използват за флуиди, съдържащи абразивни частици, природен газ (250bar), пара, термомасло, сгъстен въздух за РЕТ бутилки(40bar) и др. Сертификати – ATEX, DVGW, BAM, SIL2 I SIL3.

www.co-ax.com/en/