LOXEAL

LOXEAL
LOXEAL – Италия – широка гама индустриални лепила и уплътнители – анаеробни, цианоакрилатни, епоксидни, структорно-акрилни, UV-втвърдяващи, полиуретанови.Продуктите са сертифицирани в съответствие с директивите в областта на уплътняване на газ, питейна вода и медицински устройства.
Поддъ/ржат се складови наличности.
Регулярни доставки.

www.loxeal.com/