MECAIR

MECAIR
MECAIR – Италия. Част от групировката Tyco International. Производител на арматура и системи за контрол на филтри (ръкавни, патронни и др.) с импулсно продухване. Гамата включва бързи мембранни вентили, ресивери с вградени вентили и микропроцесорни системи за управление на процесите и мониторинг на запрашеността, както и специализиран софтуер.
Поддържат се складови наличности.
Регулярни доставки.

http://www.cleanairsystems.com