CAMOZZI GROUP

CAMOZZI GROUP
CAMOZZI GROUP включва фирмите: INNSE BERARDI и INGERSOLL – производители на металорежещи машини; MARZOLI и VOUK – производители на текстилни машини; CAMPRES, CAMCASTING, PLASTIBENACO и NEWTON – произвоство на части; ENERGI – енергетика. Основните производствени мощности са разположени в Северна Италия.

CAMOZZI – Италия - Водещ производител на пневматични компоненти в света и най-големият в Италия, основана през 1964 г. В сферата на автоматизацията разполага с капацитет, гъвкавост и възможности да предложи цялостни решения по конкректно задание. Днес CAMOZZI е важен индустриален партньор със собствени офиси или дистрибутори в целия свят и осигурява на клиентите си незабавно съдействие и ефективно сътрудничество. Произвежда широка гама от пневматични компоненти - въздухоподготвителни групи, цилиндри, вентили и вентилни острови, пропорционални вентили, дросели, фитинги, шлаух, вакуумтехника. CAMOZZI непрекъснато разширява и усъвършенства произвоdствената си гама.
Поддържат се складови наличности от компоненти и резервни части за тях.
Ежеседмични доставки.

https://en.automation.camozzi.com/