Демонстрация на компресори серия RVX Ultra Performance 75 от Mattei Италия

04 Май 2023
      На 25 и 27 април 2023 в офисите на ЛД в гр. София и в гр. Шумен, съвместно с нашите партньори от фирма Mattei, Италия проведохме  демонстрация на най-новата серия компресори Mattei RVX Ultra Performance! 

-   демонстрирахме роторно-пластинчат компресор Mattei RVX UP 75 kW
-  дебит 16.04 м3/мин@ 7 бар, специфична консумация на електроенергия @ 7 бар – 5.08 кВ/м3/мин
-  дебит 16,16 м3/мин @ 6 бар, специфична консумация на електроенергия @ 6 бар – 4.81 кВ/м3/мин
-  ресурс на компресиращата двойка над 100 000 часа без основен ремонт
- Вграден топлообменник вода/масло за оползотворяване на отпадната топлина (до 80% от консумираната електрическа мощност) под формата на топла вода 70° C

За нашият екип беше изключително удоволствие да сподели с едни от най-успешните представители на индустрията в България технологичните решения, които компресори MATTEI RVX Ultra Performance предоставят - надеждност и намаляване на разходите за електро енергия и поддръжка.