PET шок абсорбери с марка ACE

15 Април 2020
Приложението на този тип шок абсорбери е в PЕТ издувни машини за пластмасови бутилки за еднократна употреба.

PET шок абсорберите позволяват:
-  висока скорост на отваряне и затваряне на матрицата;
-  осигуряват по-ниски нива на вибрации и шум;
-  оптимизират процеса на работа.
 
Всичко това се постига чрез множество детайли, като иновативни алуминиеви външни корпуси за по-добро разсейване на топлината, подобрени уплътнения - висока температурна устойчивост (приблизителна стойност 107°C), диафрагмен акумулатор за по-бързо време на цикъл и по-голяма демпферираща камера, която е пълна с масло.