Нови вентили серия EN на CAMOZZI

05 Юни 2010

Висока надеждност в компактни размери

Вентилите са конструирани да бъдат инсталирани в приложения, където мястото е ограничено, а вентилите трябва да се разположат максимално близо до изпълнителните елементи.
Вентилите серия EN могат да бъдат монтирани върху равна повърхност и обуславят намаляване на размерите на цялата машина.
Вентили серия EN и аксесоари за тях са налични в складовете ЛД ООД.

Camozzi Valves Series_EN_English.pdf