CAMOZZI отговаря на кризата - инвестира в иновации и пое фирма Linator

13 Юли 2010

Използвайки възможностите, които се откриват в резултат на промените в международната конкуренция и поради кризата CAMOZZI заема стабилно нови позиции и преследва тази цел, със стратегически план, който включва
разработването на нови високотехнологични продукти и решения, което е причинатаза закупуването на LINATOR- германска фирма, специализирана в произвоството на пневматични сервовентили - основана през 1987 г. в резултат на отделяне от RWTH (Технически университет на Рейн-Вестфалиа) в Аахен и има повече от 20 години опит в пропорционалната пневматика.

С придобиването на LINATOR CAMOZZI разширява гамата, като навлиза във високо технологично поле "mechatronic control for pneumatic systems". Сърцето на тази продуктова група е патентована система, състояща се от въртящ се ротор и сервомотор. Вентилите на LINATOR намират приложение в хартиената индустрия, печатарски машини, лазери, тъкачни и предачни машини, обработка на стъкло и дърво. Придобитата технология ще позволи също разработката на продукти за медицината и фармацията.

Само фирмите, които и в момент на криза създават атмосфера, насърчаваща изследвания и иновативни технологии с реално приложение в индустрията ще бъдат адекватно подготвени за бъдещето. Никога не е било толкова важно да се оптимизират производствените процеси, да се подобри ефективността на машините, което позволява да се намалят разходите при увеличение на производителността и общата продукция.