• Банер Camozzi 23
  • BannerCamozzi2018
  • Deublin2018
Начало | Производители | OMEGA AIROMEGA AIR

OMEGA AIR – Словения. Производител на филтри за сгъстен въздух и технически газове, процесни и стерилни филтри, колони активен въглен, адсорбционни и мембранни изсушители, циклонни сепаратори, автоматични механични и електронни кондензоотделители, сепаратори вода/масло, алтернативни филтриращи елементи и тела за филтри на други производители.
Поддържат се постоянни складови наличности.
Регулярни доставки
 

http://www.omega-air.si/